Una nova estació de filtratge permet a Giropoma reduir el consum d’aigua

Recentment, Giropoma ha fet una nova aposta per la tecnologia i ha instal·lat una estació de filtratge de l’aigua en la primera fase del circuit d’aigua de la precalibradora. En aquesta primera etapa, es buiden els pallots de pomes que venen directament del camp, essent aquest el primer procés de rentat que reben les pomes.

Amb la instal·lació d’aquesta estació, Giropoma aconsegueix eliminar tota la terra, el fang i la matèria orgànica en suspensió de l’aigua per mantenir-la en un nivell de qualitat òptim i, en conseqüència, reduir-ne el consum, ja que evita haver-la de canviar diàriament.

Precalibradora

Es tracta d’un filtre, controlat mitjançant una aplicació web, que està format per dos dipòsits. Un primer on es fan precipitar els sòlids, i un segon, que mitjançant un filtre de sílex específic per a l’eliminació de la terbolesa de l’aigua i la retenció de sòlids, acaba de filtrar l’aigua per tal d’aconseguir que surti amb un nivell de terbolesa inferior a 1NTU (Nephelometric Turbidity Unit). En aquesta mena de filtres se’ls hi ha d’aplicar un contra rentat cíclic en el qual es destina molta aigua que fins ara no es podia reutilitzar. No obstant això, amb la tecnologia instal·lada, l’empresa productora i comercialitzadora de pomes ha aconseguit realitzar un rentat continu d’aquest, separant aquesta aigua i conduint-la fins a l’inici del cicle de filtratge, fent que la pèrdua d’aquesta sigui zero.

Aquest filtratge de l’aigua permet mantenir-la neta i millora rigorosament la desinfecció d’aquesta durant llargs períodes de temps.

Una vegada més, Giropoma ha apostat per la innovació per continuar treballant en l’eficiència i la sostenibilitat de la companyia.

Giropoma posa en marxa una nova línia robotitzada per a la selecció i envasat de les seves pomes

Per Giropoma, la tecnologia i la innovació sempre han estat elements clau per continuar sent competitius en el mercat. En aquest sentit, la companyia ha fet una nova aposta i ha posat en marxa una nova línia robotitzada per a la selecció i triatge de les pomes, així com per a l’envasatge automàtic d’aquestes.

La velocitat és un dels principals beneficis d’aquesta nova línia robotitzada, ja que té una capacitat de confecció el doble de ràpida que les línies de les que disposa actualment l’empresa productora i comercialitzadora de pomes, és capaç de confeccionar fins a 5.000 quilos de fruita l’hora.

La tecnologia també hi juga un paper clau quant a beneficis, perquè amb aquesta, la màquina és capaç de seleccionar i separar les pomes en tres categories: la categoria I, que inclou la fruita que va directament als robots d’envasatge; la categoria II, que engloba la fruita que s’envasa a granel, i que presenta algun defecte de pell; i la categoria III, que recull la fruita que té defectes o cops més greus, i que es destina a la indústria per elaborar-ne sucs, compotes i altres derivats. Aquesta selecció és possible gràcies a un conjunt de càmeres que analitzen la superfície de la poma al 100% i, que mitjançant un seguit de 30 fotografies, detecten qualsevol defecte de pell o cop a través de la tecnologia de doble sensor de cada càmera. A més, també disposa d’un segon escàner per a la detecció dels defectes interns.

Per altra banda, cal destacar l’apartat robòtic de la màquina, que mitjançant una altra sèrie de càmeres, és capaç de carejar, orientar i col·locar amb la màxima suavitat cada peça dins l’alvèol o dins la caixa, completant així el procés de selecció i confecció de la poma.

Així doncs, aquesta línia robotitzada disposa d’un total de 72 conjunts de càmeres, de diferents tipologies, que permeten l’automatització de tot el procés de selecció i envasat gràcies a la gestió d’un important equip informàtic que se n’ocupa de dirigir tot el procediment.

“Malgrat aquesta complexitat, la màquina es pot comandar d’una manera intuïtiva i fàcil des del seu centre de control, on es pot controlar tot el procés a temps real mitjançant una sèrie de pantalles”, ens comparteix Eduard Borrell, Responsable de Manteniment de Giropoma.

La tecnologia sempre ha estat una gran aposta per Giropoma. La innovació forma part de l’ADN de l’empresa i, per tant, és clau mecanitzar i automatitzar els processos el màxim possible.

El sistema de reg basat en sensors d’humitat del sòl permet a Giropoma ser més eficient

Des de l’any 2018, Giropoma té implementat un sistema de reg basat en sensors d’humitat del sòl per indicar la humitat i l’aigua disponible per les pomeres. Es tracta d’una xarxa de sensors distribuïts per tota la zona productiva que, mitjançant les dades extretes i una previsió climàtica, permeten donar unes recomanacions de reg setmanals als seus socis – productors. Aquestes recomanacions es realitzen dos cops a la setmana, i els resulten útils per saber si han d’augmentar el reg, o pel contrari, disminuir-lo, o mantenir-lo igual.

El mètode consisteix en el monitoratge del sòl basat en unes sondes que mesuren el contingut volumètric d’aigua en el sòl, i en funció d’aquest volum, coneixen quina és la quantitat d’aigua disponible. Els sensors es col·loquen a 20 cm de la superfície, per tal de poder tenir un control de l’aigua que hi ha superficialment; a 40 cm, on es troben la quantitat més rellevant d’arrels de les pomeres; i a 60 cm, la zona on ja no hi ha arrels i l’aigua no està disponible pels arbres.

Aquestes eines, que proporcionen informació sobre la distribució aproximada d’aigua en el sòl, permeten a la companyia comprovar quin és el grau d’humitat, i si el reg que s’està duent a terme és correcte. És a dir, que l’aigua arriba fins a 40 cm de la superfície, on es troben les arrels de les pomeres, o pel contrari, el reg és insuficient, o s’està destinant més aigua de la necessària.

No obstant això, les dades són orientatives i cal conèixer el tipus de sòl i el camp en qüestió. Per aquest motiu, Giropoma disposa de diferents punts on monitoren la humitat del sòl, ja que cada terreny té diferents formes d’obtenció d’aigua i diferents tipus de sòl.

En els darrers anys, amb aquest sistema basat en sensors d’humitat del sòl, l’empresa ha detectat una disminució de l’aigua de reg del 30% respecte al mètode del balanç hídric que s’utilitzava anteriorment. És a dir, s’està regant menys respecte la forma tradicional de calcular les necessitats de reg. La forma de calcular les necessitats basades en sondes, amb sensors en el sòl, els ha permès utilitzar menys aigua i, per tant, ser més eficients i racionals.

Fa 5 anys que la companyia va implantar aquest mètode 100% eficient i, tot i l’excepcional estat actual de sequera, no ha hagut de prendre cap mesura especial ni fer cap modificació quant a racionament d’aigua i recomanacions de reg, gràcies a aquesta acció d’optimització del reg que ja fa temps que es va implementar.

En aquest cas, el que sí que juga un paper important per Giropoma és l’aclarida dels fruits, posant èmfasi en aquesta pràctica per tal d’assegurar la viabilitat i la qualitat de les pomes de la nova campanya. És de vital importància assegurar que les unitats de fruits que puguin arribar a la collita tinguin la qualitat desitjada, així com evitar possibles camps amb excés de fruita. D’aquesta manera, la resta de fruits es poden desenvolupar correctament i es contribueix en l’estalvi d’aigua.

Actualment, la manca de pluges i la poca disponibilitat d’aigua que accentuen l’episodi de sequera, dificulten el procés productiu de les pomes i de la resta de cultius.

Projecte SCABKILL, racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control del motejat de la pomera

Giropoma Costa Brava SL, com a líder, juntament amb Girona Fruits SCCL, Fructícola Empordà SL, Serrater SL i Agroalimentària Mas Saulot SL; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en el desenvolupament de sistemes de tractament de precisió i tècniques de maneig de l’inòcul per a racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control del motejat de la pomera (SCABKILL).

A la zona de Girona, el control del motejat concentra més del 80% dels tractaments fitosanitaris, essent el control de les infeccions primàries de primavera un dels punts crítics pel maneig de la malaltia.

En aquest context, el projecte SCABKILL té com a objectiu principal definir una estratègia integral pel control sostenible del motejat de la pomera gràcies a:

– Desenvolupament d’eines per gestionar l’inòcul primari de les fulles de terra

– Avaluant sistemes que permetin forçar l’alliberació de l’inòcul en un moment sense risc de malaltia

– Utilitzar sistemes de polvorització de precisió per millorar l’eficiència dels tractaments

– Avaluar productes alternatius sostenibles alternatius als productes de síntesis

SCABKILL es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

accioclimatica_h3Logo_FEADER Europa inverteix en les zones rurals

Giropoma assisteix a la 38a Jornada Fructícola organitzada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Giropoma ha assistit en la 38a Jornada Fructícola que va tenir lloc el 16 de febrer de 2023 a la Tallada d’Empordà, concretament a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Mas Badia, el centre organitzador de la diada.

Una jornada tècnica adreçada a totes les persones interessades en el cultiu de la pomera, que busquen respostes i innovacions perquè la producció de pomes esdevingui sostenible i de qualitat. A més, part de la informació que es va presentar és fruit dels projectes INIA “VUMOC” PID2019-109686RR-100, PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” i del Grup Operatiu “SCABKILL” (Operació 16.01.01 de Cooperació per la Innovació del PDR de Catalunya 2014-2020).

La jornada va estar encapçalada per Lugui Manfrini d’ECOPOM Lab de la Universitat de Bolònia amb la fructicultura de precisió, de l’aclarida a la collita i dels sensors a la robòtica, així com les tendències que marcaran els pròxims anys. Seguidament, Joaquim Carbó, expert de l’IRTA, ens va parlar sobre les varietats més interessants de poma i la seva vulnerabilitat a les onades de calor.

Pel que fa a la gestió del reg en pomera, Joan Bonany i Jaume Casadesús, experts de l’IRTA, juntament amb Gerard Arbat de la Universitat de Girona, ens van presentar com hem regat durant l’any 2022 i com ho haurem de fer el 2023.

Altres experts de l’IRTA, Glòria Àvila i Pere Vilardell, ens van parlar de la fertilització orgànica i de la producció agrària sostenible, respectivament. Jordi Cabrefiga, va tancar la jornada parlant de les estratègies de lluita contra el motejat, l’alternaria i la glomerella davant el context de reducció de fitosanitaris.

Una diada amb més de 160 assistents, que també ha comptat amb una exposició de les varietats de pomes més interessants.

La nova aposta de Giropoma per la tecnologia: la mecanització de la línia de confecció de safates

La tecnologia sempre ha estat una gran aposta per Giropoma. La innovació forma part de l’ADN de l’empresa i, per tant, és clau mecanitzar i automatitzar els processos el màxim possible. Recentment, la companyia ha fet una nova aposta per la tecnologia i ha mecanitzat la línia d’envasat de safates, que darrerament ha començat a funcionar, per tal d’agilitzar el procés, reduir el temps de confecció, augmentar la capacitat de resposta i ser més eficients, flexibles i competitius.

L’objectiu principal de robotitzar aquesta línia ha estat minimitzar la manipulació, reduint els processos que no aporten valor afegit i millorant la qualitat, ja que permet evitar possibles cops, defectes de safates…, així com augmentar el rendiment.

Pel que fa al procés que segueixen les pomes, després de la conservació, s’han seleccionat automàticament mitjançant una màquina per a tal fi, la precalibradora, que les classifica per calibre, color i qualitat. Un cop precalibrades, es guarden a una cambra de fred, a una temperatura al voltant de 3ºC, fins que es confeccionen, en aquest cas en format safates.

El tipus d’envasat que confecciona aquesta nova línia és en format de safates segellades amb etiqueta. Actualment, n’existeixen molts de diferents, però fins fa pocs anys, només en disposàvem d’un de cartró i film plàstic PVC, que s’ha anat substituint per opcions més ecològiques i sostenibles. Així doncs, s’ha apostat per les safates de cel·lulosa tancades amb etiqueta, de 4 i 6 peces les més comunes, que es diferencien de les tradicionals perquè les ales queden unides mitjançant l’etiqueta i envolten la fruita de dins.

EROSKI etiqueta 5 SAFATES (2)Format segellat amb etiqueta

La reducció de la manipulació de les pomes també ha estat un element clau d’aquesta nova línia, permetent així allargar la seva vida útil.

Cal destacar, també, que el fet d’automatitzar aquest procés, ha eliminat la manipulació manual de caixes, una estratègia que contribueix a la millora contínua de Giropoma de la qualitat laboral dels treballadors i treballadores de la companyia.

Giropoma impulsa la seva presència digital mitjançant nous canals de xarxes socials

Giropoma inicia una nova etapa a l’esfera digital, potenciant la seva presència digital mitjançant el rellançament de nous canals de xarxes socials. L’empresa productora i comercialitzadora de pomes fa una aposta clara i ferma per la comunicació online, gràcies a uns canals renovats a Facebook, Twitter i Instagram, i una estratègia clara i en línia a la raó de ser de l’empresa.

L’objectiu és enfortir, millorar i dinamitzar la comunicació i la interacció fluida i directa amb tots els públics d’interès: socis-productors, treballadors, clients, consumidors, proveïdors, distribuïdors, etc. Es posa a la seva disposició un espai de trobada i una porta oberta al diàleg, amb la finalitat de fer visible la marca.

Es potenciarà la immediatesa, una imatge fresca, un to amè i pròxim i una estratègia de continguts basada en formats audiovisuals, infografies i creativitats.

Així doncs, en aquests canals, l’usuari podrà trobar informació sobre els objectius, la missió, la visió i els valors de Giropoma; les diferents varietats de pomes que es produeixen i es comercialitzen; la producció i les tècniques que s’utilitzen en els cultius; les accions de sostenibilitat que es duen a terme per protegir l’entorn i el medi ambient; els sistemes d’innovació i tecnologia que segueix l’empresa per garantir la qualitat dels productes; tendències i notícies del sector agroalimentari, etc.

Conscients de la rellevància que tenen les xarxes socials en un món hiperconnectat, Giropoma vol oferir informació de qualitat i avançar cap a les exigències, actualitzacions i novetats que ofereixen els nous formats digitals.

La web de Giropoma

Les xarxes socials que ha posat en funcionament Giropoma complementen la presència digital que ja tenia l’empresa fins al moment, gràcies a una web creada durant els últims anys. L’usuari pot consultar la informació en tres idiomes (català, castellà i anglès).

La pàgina mostra una imatge visual, dinàmica, intuïtiva i atractiva, fomentant una experiència d’usuari àgil, una bona navegabilitat i un accés més còmode per tal que els usuaris puguin tenir al seu abast tota mena d’informació.

L’espai es divideix en diverses seccions que projecten l’ADN de l’empresa: ‘Entorn’, ‘Empresa’, ‘Producció’ (amb dues subseccions: ‘Qualitat’ i ‘Tecnologia’), ‘Productes’ (amb dues subseccions: ‘Varietats’ i ‘Formats’) , ‘Actualitat’ i ‘Contacte’.

Giropoma també compta amb un correu electrònic específic per a qüestions de comunicació (comunicacio@giropoma.com) amb la finalitat de fomentar un contacte directe i atendre les peticions dels usuaris.