Giropoma - Imatges web (15)

La nova aposta de Giropoma per la tecnologia: la mecanització de la línia de confecció de safates

La tecnologia sempre ha estat una gran aposta per Giropoma. La innovació forma part de l’ADN de l’empresa i, per tant, és clau mecanitzar i automatitzar els processos el màxim possible. Recentment, la companyia ha fet una nova aposta per la tecnologia i ha mecanitzat la línia d’envasat de safates, que darrerament ha començat a funcionar, per tal d’agilitzar el procés, reduir el temps de confecció, augmentar la capacitat de resposta i ser més eficients, flexibles i competitius.

L’objectiu principal de robotitzar aquesta línia ha estat minimitzar la manipulació, reduint els processos que no aporten valor afegit i millorant la qualitat, ja que permet evitar possibles cops, defectes de safates…, així com augmentar el rendiment.

Pel que fa al procés que segueixen les pomes, després de la conservació, s’han seleccionat automàticament mitjançant una màquina per a tal fi, la precalibradora, que les classifica per calibre, color i qualitat. Un cop precalibrades, es guarden a una cambra de fred, a una temperatura al voltant de 3ºC, fins que es confeccionen, en aquest cas en format safates.

El tipus d’envasat que confecciona aquesta nova línia és en format de safates segellades amb etiqueta. Actualment, n’existeixen molts de diferents, però fins fa pocs anys, només en disposàvem d’un de cartró i film plàstic PVC, que s’ha anat substituint per opcions més ecològiques i sostenibles. Així doncs, s’ha apostat per les safates de cel·lulosa tancades amb etiqueta, de 4 i 6 peces les més comunes, que es diferencien de les tradicionals perquè les ales queden unides mitjançant l’etiqueta i envolten la fruita de dins.

EROSKI etiqueta 5 SAFATES (2)Format segellat amb etiqueta

La reducció de la manipulació de les pomes també ha estat un element clau d’aquesta nova línia, permetent així allargar la seva vida útil.

Cal destacar, també, que el fet d’automatitzar aquest procés, ha eliminat la manipulació manual de caixes, una estratègia que contribueix a la millora contínua de Giropoma de la qualitat laboral dels treballadors i treballadores de la companyia.