Giropoma - Imatges web (20)

Projecte SCABKILL, racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control del motejat de la pomera

Giropoma Costa Brava SL, com a líder, juntament amb Girona Fruits SCCL, Fructícola Empordà SL, Serrater SL i Agroalimentària Mas Saulot SL; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en el desenvolupament de sistemes de tractament de precisió i tècniques de maneig de l’inòcul per a racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control del motejat de la pomera (SCABKILL).

A la zona de Girona, el control del motejat concentra més del 80% dels tractaments fitosanitaris, essent el control de les infeccions primàries de primavera un dels punts crítics pel maneig de la malaltia.

En aquest context, el projecte SCABKILL té com a objectiu principal definir una estratègia integral pel control sostenible del motejat de la pomera gràcies a:

– Desenvolupament d’eines per gestionar l’inòcul primari de les fulles de terra

– Avaluant sistemes que permetin forçar l’alliberació de l’inòcul en un moment sense risc de malaltia

– Utilitzar sistemes de polvorització de precisió per millorar l’eficiència dels tractaments

– Avaluar productes alternatius sostenibles alternatius als productes de síntesis

SCABKILL es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

accioclimatica_h3Logo_FEADER Europa inverteix en les zones rurals