Giropoma Costa Brava participa en un projecte pilot innovador sobre el control d’Alternària en pomera.

Objectiu:

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar el control de l’Alternaria minimitzant l’ús de fitosanitaris. Per aquest motiu s’han plantejat dues línies prioritàries:

Validar i avaluar diferents models de predicció de risc d’infeccions d’Alternaria per tal de reduir el nombre de tractaments amb fungicides millorantne el seu posicionament.

Incidir en la font d’inòcul primari d’Alternaria per tal de reduir la pressió d’inòcul en les finques per tal de reduir la incidència de la malaltia.

 

Descripció:

L’alternariosi de la pomera, causada pel fong Alternaria spp., és una malaltia emergent descrita per primer cop a Girona l’any 2013. Aquesta malaltia causa necrosis foliars que poden derivar en la defoliació prematura dels arbres, però el que és més crític és la incidència en el fruit, on apareixen petites lesions necròtiques, molt visibles, que redueixen la qualitat del fruit i comprometen la seva comercialització. Degut a aquests danys, es poden originar pèrdues d’entre un 10 i un 40% de la producció depenent de l’any i de la finca. A Girona, la malaltia s’ha anat expandint fins a afectar l’any 2017 el voltant del 20% de les finques comercials de pomera de la província de Girona, especialment de varietats dels grups Gala i Golden. Cal destacar, però, que els tractaments amb fungicides específics pel control d’aquesta malaltia han funcionat i les dades mostren que l’any 2018 el nombre de finques afectades va baixar per sota del 10%. Tanmateix, aquesta davallada ha estat conseqüència d’un increment d’entre un 20 i un 30% en el nombre de tractaments totals. Aquest increment és significatiu, i més si tenim en compte que aquests tractaments es concentren molt propers a la collita, i que per tant tenen un efecte directe sobre els residus en la fruita. Davant d’aquesta situació es fa necessari prendre mesures per reduir el nombre de tractaments, ja sigui optimitzant els tractaments quan aquest siguin necessaris com reduint la pressió de la malaltia mitjançant la gestió de l’inòcul.

Link: Racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control de l’Alternària en pomera mitjançant models de predicció de risc i tècniques de maneig de cultiu.