Projecte PICKBEST, determinació del moment òptim de collita per a satisfer el consumidor i adaptar-se a les noves tecnologies de conservació

Giropoma Costa Brava S.L., juntament amb Girona Fruits SCCL i Fructícola Empordà S.L; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en la determinació del moment òptim de collita de pomes grogues “Golden” i vermelles del grup “Gala” per a satisfer el consumidor i per adaptar-se a les noves tecnologies de conservació (PICKBEST).  Les preferències dels consumidors de poma han anat variant amb el temps, cap a unes pomes amb major coloració i maduresa.

A aquesta tendència li hem de sumar l’aparició de l’aplicació del 1-MCP així com la conservació de llarga durada amb sistemes d’atmosfera dinàmica.

Tots aquests canvis creen la necessitat de definir nous paràmetres de pre-collita i post-collita que permetin obtenir pomes que s’adaptin a les noves tendències de consum. L’objectiu principal de PICKBEST donarà resposta a aquesta necessitat mitjançant els següents objectius específics:

  • Establir paràmetres de collita que maximitzin la satisfacció del consumidor sota l’itinerari tècnic marcat per les noves tecnologies.
  • Desenvolupar eines i una escala visual de to vermell, en el cas dels clons “GALA”, per determinar el moment òptim de collita basat en els paràmetres de collita establerts.

PICKBEST es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

accioclimatica_h3

 

Logo_FEADER Europa inverteix en les zones rurals

Giropoma Costa Brava participa en un projecte pilot innovador sobre el control d’Alternària en pomera.

Objectiu:

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar el control de l’Alternaria minimitzant l’ús de fitosanitaris. Per aquest motiu s’han plantejat dues línies prioritàries:

Validar i avaluar diferents models de predicció de risc d’infeccions d’Alternaria per tal de reduir el nombre de tractaments amb fungicides millorantne el seu posicionament.

Incidir en la font d’inòcul primari d’Alternaria per tal de reduir la pressió d’inòcul en les finques per tal de reduir la incidència de la malaltia.

 

Descripció:

L’alternariosi de la pomera, causada pel fong Alternaria spp., és una malaltia emergent descrita per primer cop a Girona l’any 2013. Aquesta malaltia causa necrosis foliars que poden derivar en la defoliació prematura dels arbres, però el que és més crític és la incidència en el fruit, on apareixen petites lesions necròtiques, molt visibles, que redueixen la qualitat del fruit i comprometen la seva comercialització. Degut a aquests danys, es poden originar pèrdues d’entre un 10 i un 40% de la producció depenent de l’any i de la finca. A Girona, la malaltia s’ha anat expandint fins a afectar l’any 2017 el voltant del 20% de les finques comercials de pomera de la província de Girona, especialment de varietats dels grups Gala i Golden. Cal destacar, però, que els tractaments amb fungicides específics pel control d’aquesta malaltia han funcionat i les dades mostren que l’any 2018 el nombre de finques afectades va baixar per sota del 10%. Tanmateix, aquesta davallada ha estat conseqüència d’un increment d’entre un 20 i un 30% en el nombre de tractaments totals. Aquest increment és significatiu, i més si tenim en compte que aquests tractaments es concentren molt propers a la collita, i que per tant tenen un efecte directe sobre els residus en la fruita. Davant d’aquesta situació es fa necessari prendre mesures per reduir el nombre de tractaments, ja sigui optimitzant els tractaments quan aquest siguin necessaris com reduint la pressió de la malaltia mitjançant la gestió de l’inòcul.

Link: Racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control de l’Alternària en pomera mitjançant models de predicció de risc i tècniques de maneig de cultiu.

POM-ZERO: PRODUCCIÓ DE POMA MINIMITZANT L’ÚS DE FITOSANITÀRIA QUÍMICS

POM-ZERO: PRODUCCIÓ DE POMA MINIMITZANT L’ÚS DE FITOSANITÀRIA QUÍMICS

Objectiu:
Produir pomes sense residu a través de millorar el sistema de gestió de plagues i malalties en plantacions comercials prioritzant mesures culturals i productes biològics o més sostenibles amb la finalitat de reduir de manera significativa els tractaments amb fitosanitaris de naturalesa química.

Descripció:
El projecte consistirà en aplicar i avaluar una estratègia global de defensa de les malalties i plagues amb la finalitat d’obtenir una producció de qualitat amb el mínim de residus. Aquesta estratègia global estarà fonamentada en finques amb tancament total i on es prioritzarà estratègies de control biològic i mètodes alternatius als tractaments químics convencionals en plantacions comercials de pomeres completament tancades amb malles.

Fresnack: l’snack saludable de fruita

Giropoma Costa Brava s.l., juntament amb Girona Fruits SCCL, Actel SCCL i Frit Ravich SL, i amb la participació de l’IRTA com a col·laborador extern, està treballant en la creació d’un Snack saludable de fruita dolça (poma, pera i préssec) mitjançant un procés tecnològicament innovador en quan al assecat de la fruita.
Aquesta col·laboració s’ha establert en el marc dels ajuts  per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles”, finançat pels fons FEADER i pel Departament d’Agricultura Ramaderia
i Pesca (ARP/96/2016 de 27 d’abril).
Giropoma Costa Brava s.l. és membre beneficiari del projecte i aporta la varietat de poma Golden Delicious per la qual està especialment reconeguda la seva producció i qualitat, essent una varietat reconeguda dintre de la IGP Poma de Girona.
Al mateix temps, també participem de forma activa en les reunions de seguiment de projecte que es realitzen periòdicament i amb la presa de decisions en funció de les propietats sensorials del producte obtingut tant amb la nostra varietat (Golden Delicious) com amb la resta de varietats provades. Giropoma Costa Brava s.l. portarà a terme diferents accions de difusió per donar a conèixer els principals resultats obtinguts en aquest projecte d’innovació.

Fruit3CAT Noves varietats de Fruits resistents a les malalties i d’alta qualitat organolèptica

GIROPOMA COSTA BRAVA S.L. participa en el projecte Fruit3CAT(expedient COMRDI16-0036, de obtenció de noves varietats de fruita (poma, pera i préssec) resistents a plagues i malalties d’alt impacte econòmic a les zones fruiteres de Catalunya, d’elevada qualitat gustativa pels consumidors i més adaptades a les previsibles condicions degudes al canvi climàtic amb elevades temperatures.

Amb aquest projecte es busca obtener una reducció de costos de la producció al disposar de varietats adaptades i altament productives.

Minimització de l’ús de fitosanitaris i possibilitat de mantenir explotacions viables tot i la presència de patògens.

Millora de la posició competitiva al disposar de fruits d’alta qualitat sensorial i bona capacitat de conservació.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.