Giropoma inicia la plantació de noves finques de pomeres, que s’allargarà fins al mes de març

Aquest mes, Giropoma ha començat la plantació de noves finques de pomeres, que s’allargarà 1 mes i mig o 2 mesos, segons la climatologia. Tot dependrà de les precipitacions que es produeixin durant les pròximes setmanes, que podrien impossibilitar l’accés als camps treballats durant uns dies.

Prèviament a les plantacions, els socis – productors de la companyia han preparat el terreny mitjançant el treball del sòl per adequar-lo als arbres. Quan es prepara el camp, generalment s’aplica compost per millorar la matèria orgànica i per afavorir els nutrients per les plantes.

Posteriorment al treball del sòl, s’assenyala la localització dels pals i les àncores, que formaran l’estructura de la finca, i el sistema de reg.

Consecutivament, s’obre una rasa entre els pals on quedaran enterrades les arrels, i es col·loquen els filferros que faran de suport de les pomeres, juntament amb els fils que fixaran els arbres.

Finalment, es planten les pomeres i s’instal·len les malles, que serveixen principalment per evitar els danys per calamarsa, les cremades produïdes per les radiacions solars i contribueixen a mitigar el vent.

Pel que fa a les varietats que es decideixen plantar, s’escullen en funció de les necessitats de Giropoma i el productor, que és assessorat per la companyia amb l’objectiu de continuar oferint les millors pomes als consumidors.

Per Giropoma el treball en equip i la comunicació amb els socis – productors són essencials per obtenir uns bons resultats i donar la garantia de qualitat i servei.