Giropoma augura una bona campanya malgrat la sequera

Des de l’inici de la campanya 2023, amb la collita de la varietat Gala, Giropoma ha pronosticat una bona collita de poma. Segons dades de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona, que agrupa les empreses productores i comercialitzadores de pomes de la província de Girona, es preveu una collita de 88.570 tones, una xifra molt similar a la del tancament de la campanya 2022.

Tot i ser un any marcat per les altes temperatures i l’escassa disponibilitat d’aigua, aquesta campanya ve caracteritzada per la gran qualitat de les pomes, un bon calibre i un excel·lent contingut en sucres.

En l’acte simbòlic de la collita de la primera poma, celebrat el passat 10 d’agost de 2023 i organitzat anualment per l’IGP Poma de Girona, Joan Bonany, expert de l’IRTA, comentava que la sequera ha estat una preocupació constant d’aquesta campanya, però que mitjançant els sistemes de reg eficients i la comunicació amb les Comunitats de Regants, s’ha pogut minimitzar els efectes d’aquesta.

Per la seva part, Jaume Armengol, president de l’IGP Poma de Girona, compartia que la baixada de temperatures de les nits ha permès que la poma agafi la seva coloració i els sucres pertinents.

Collita1

Per Giropoma, la sequera ha estat molt present en tot moment, però no ha estat un element decisiu quant a resultats de la campanya. Gràcies al sistema de reg basat en sensors d’humitat del sòl que la companyia té implementat des de l’any 2018, que consisteix en el monitoratge del sòl basat en unes sondes que mesuren el contingut volumètric d’aigua en el sòl, i l’aclarida que es va dur a terme per assegurar que els fruits poguessin arribar a la collita amb la qualitat desitjada, s’han pogut alleugerir els efectes d’aquesta situació.

Tanmateix, tot i que l’Agència Catalana de l’Aigua va declarar l’escenari d’emergència a l’aqüífer del Fluvià Muga, amb l’objectiu d’evitar que els 22 municipis de l’Alt Empordà que depenen de l’aqüífer tinguessin problemes d’abastament, no ha afectat a la producció de pomeres d’aquesta campanya.

Collita2