S’assoleixen amb èxit les previsions i Giropoma tanca la collita amb una poma que destaca per la seva qualitat

La setmana passada, Giropoma va donar per finalitzada la collita 2023 que destaca per la gran qualitat de les seves pomes, una bona coloració i calibre, i un excel·lent contingut en sucres. Malgrat ser un any marcat per la sequera, les condicions climàtiques han estat favorables per l’empresa productora i comercialitzadora de pomes, que ha assolit amb èxit les previsions de collita.

Tot i ser una campanya assenyalada per les restriccions d’aigua que va declarar l’Agència Catalana de l’Aigua, la correcta gestió d’aquesta ha permès uns fruits excel·lents i la quantitat desitjada.

Això ha estat possible gràcies al sistema de reg basat en sensors d’humitat del sòl que la companyia té implementat, un monitoratge del sòl basat en sondes que mesuren el contingut volumètric d’aigua en el sòl; i l’aclarida realitzada per tal d’assegurar que els fruits poguessin arribar a la collita amb la qualitat esperada.

Aquesta escassa disponibilitat d’aigua provocada per la manca de pluges, ha minimitzat l’aparició de malalties fúngiques i, per tant, les pomeres s’han vist menys afectades per aquests organismes.

Giropoma fa un balanç positiu de la collita d’enguany, tanca la collita 2023 amb satisfacció, però també amb preocupació per la situació de sequera que es preveu que marcarà el 2024, si no plou aviat.

Sobre les varietats de Giropoma

Actualment, Giropoma comercialitza 8 varietats diferents de pomes. Les varietats Gala, Golden, Red Delicious i Granny Smith, que estan sota el paraigües de la IGP Poma de Girona, la Fuji i les varietats de club, la Regalyou comercialitzada sota la marca Candine®, la Cripps Pink comercialitzada amb la marca Pink Lady® i la Cripps Red comercialitzada amb marca Joya®.

El sistema de reg basat en sensors d’humitat del sòl permet a Giropoma ser més eficient

Des de l’any 2018, Giropoma té implementat un sistema de reg basat en sensors d’humitat del sòl per indicar la humitat i l’aigua disponible per les pomeres. Es tracta d’una xarxa de sensors distribuïts per tota la zona productiva que, mitjançant les dades extretes i una previsió climàtica, permeten donar unes recomanacions de reg setmanals als seus socis – productors. Aquestes recomanacions es realitzen dos cops a la setmana, i els resulten útils per saber si han d’augmentar el reg, o pel contrari, disminuir-lo, o mantenir-lo igual.

El mètode consisteix en el monitoratge del sòl basat en unes sondes que mesuren el contingut volumètric d’aigua en el sòl, i en funció d’aquest volum, coneixen quina és la quantitat d’aigua disponible. Els sensors es col·loquen a 20 cm de la superfície, per tal de poder tenir un control de l’aigua que hi ha superficialment; a 40 cm, on es troben la quantitat més rellevant d’arrels de les pomeres; i a 60 cm, la zona on ja no hi ha arrels i l’aigua no està disponible pels arbres.

Aquestes eines, que proporcionen informació sobre la distribució aproximada d’aigua en el sòl, permeten a la companyia comprovar quin és el grau d’humitat, i si el reg que s’està duent a terme és correcte. És a dir, que l’aigua arriba fins a 40 cm de la superfície, on es troben les arrels de les pomeres, o pel contrari, el reg és insuficient, o s’està destinant més aigua de la necessària.

No obstant això, les dades són orientatives i cal conèixer el tipus de sòl i el camp en qüestió. Per aquest motiu, Giropoma disposa de diferents punts on monitoren la humitat del sòl, ja que cada terreny té diferents formes d’obtenció d’aigua i diferents tipus de sòl.

En els darrers anys, amb aquest sistema basat en sensors d’humitat del sòl, l’empresa ha detectat una disminució de l’aigua de reg del 30% respecte al mètode del balanç hídric que s’utilitzava anteriorment. És a dir, s’està regant menys respecte la forma tradicional de calcular les necessitats de reg. La forma de calcular les necessitats basades en sondes, amb sensors en el sòl, els ha permès utilitzar menys aigua i, per tant, ser més eficients i racionals.

Fa 5 anys que la companyia va implantar aquest mètode 100% eficient i, tot i l’excepcional estat actual de sequera, no ha hagut de prendre cap mesura especial ni fer cap modificació quant a racionament d’aigua i recomanacions de reg, gràcies a aquesta acció d’optimització del reg que ja fa temps que es va implementar.

En aquest cas, el que sí que juga un paper important per Giropoma és l’aclarida dels fruits, posant èmfasi en aquesta pràctica per tal d’assegurar la viabilitat i la qualitat de les pomes de la nova campanya. És de vital importància assegurar que les unitats de fruits que puguin arribar a la collita tinguin la qualitat desitjada, així com evitar possibles camps amb excés de fruita. D’aquesta manera, la resta de fruits es poden desenvolupar correctament i es contribueix en l’estalvi d’aigua.

Actualment, la manca de pluges i la poca disponibilitat d’aigua que accentuen l’episodi de sequera, dificulten el procés productiu de les pomes i de la resta de cultius.