POM-ZERO: PRODUCCIÓ DE POMA MINIMITZANT L’ÚS DE FITOSANITÀRIA QUÍMICS

POM-ZERO: PRODUCCIÓ DE POMA MINIMITZANT L’ÚS DE FITOSANITÀRIA QUÍMICS

Objectiu:
Produir pomes sense residu a través de millorar el sistema de gestió de plagues i malalties en plantacions comercials prioritzant mesures culturals i productes biològics o més sostenibles amb la finalitat de reduir de manera significativa els tractaments amb fitosanitaris de naturalesa química.

Descripció:
El projecte consistirà en aplicar i avaluar una estratègia global de defensa de les malalties i plagues amb la finalitat d’obtenir una producció de qualitat amb el mínim de residus. Aquesta estratègia global estarà fonamentada en finques amb tancament total i on es prioritzarà estratègies de control biològic i mètodes alternatius als tractaments químics convencionals en plantacions comercials de pomeres completament tancades amb malles.