La producció integrada de Giropoma garanteix una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient

Totes les pomeres dels socis-productors de Giropoma es cultiven seguint els principis de producció integrada. Entenem aquest tipus de producció com un model productiu agrícola d’aliments d’alta qualitat que utilitza mètodes i mitjans de regulació naturals, respectuosos amb el medi ambient i amb la salut humana, garantint una agricultura sostenible a llarg termini.

Actualment, a Catalunya, 38.451,51 hectàrees són de producció integrada, de les quals 3.095,80 es localitzen a Girona, segons les estadístiques de producció integrada a Catalunya de l’any 2022, publicades pel Consell Català de la Producció Integrada. Es tracta de l’organisme que vetlla per garantir un model productiu integrat de qualitat mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient a Catalunya.

Pel que fa a la fruita de llavor, en detectem 5.772,17, de les quals 2.387,87 es troben a Girona, posicionant-se com la segona demarcació, per darrere de Lleida, amb més hectàrees de cultiu de fruita de llavor produïdes seguint els principis de producció integrada.

Pel que fa a la pomera en concret, 3.440,43 hectàrees estan destinades a aquest sistema agrícola, de les quals 2.384,71 es produeixen a la demarcació de Girona i 1.055,72 a la demarcació de Lleida.

A Giropoma, comptem amb la certificació del Consell Català de la Producció Integrada. Per tant, tots els nostres productes segueixen les normes tècniques i normatives vigents que regulen aquesta producció agrícola.

220926_Giropoma_Producció Integrada_IMG2

La Marieta és el logotip que identifica els productes de producció integrada, certificats pel Consell Català de la Producció Integrada i  és d’ús exclusiu per als operadors productors

Un dels nostres principals objectius és obtenir productes d’alta qualitat, així com garantir la salut del consumidor i assegurar un model de treball beneficiós pel productor. La nostra aposta és prioritzar mètodes de lluita biològica disminuint l’ús de productes químics; afavorir la biodiversitat al camp per fer front a possibles plagues; minimitzar el consum d’aigua mitjançant sistemes de reg específics; garantir la traçabilitat des del camp fins al client o consumidor i reduir els residus.

Des de Giropoma treballem per oferir bons productes, seguint sempre els valors que ens defineixen: la defensa del territori i del medi rural, el respecte per l’entorn, la proximitat, el compromís i l’aposta per les persones.