Una nova estació de filtratge permet a Giropoma reduir el consum d’aigua

Recentment, Giropoma ha fet una nova aposta per la tecnologia i ha instal·lat una estació de filtratge de l’aigua en la primera fase del circuit d’aigua de la precalibradora. En aquesta primera etapa, es buiden els pallots de pomes que venen directament del camp, essent aquest el primer procés de rentat que reben les pomes.

Amb la instal·lació d’aquesta estació, Giropoma aconsegueix eliminar tota la terra, el fang i la matèria orgànica en suspensió de l’aigua per mantenir-la en un nivell de qualitat òptim i, en conseqüència, reduir-ne el consum, ja que evita haver-la de canviar diàriament.

Precalibradora

Es tracta d’un filtre, controlat mitjançant una aplicació web, que està format per dos dipòsits. Un primer on es fan precipitar els sòlids, i un segon, que mitjançant un filtre de sílex específic per a l’eliminació de la terbolesa de l’aigua i la retenció de sòlids, acaba de filtrar l’aigua per tal d’aconseguir que surti amb un nivell de terbolesa inferior a 1NTU (Nephelometric Turbidity Unit). En aquesta mena de filtres se’ls hi ha d’aplicar un contra rentat cíclic en el qual es destina molta aigua que fins ara no es podia reutilitzar. No obstant això, amb la tecnologia instal·lada, l’empresa productora i comercialitzadora de pomes ha aconseguit realitzar un rentat continu d’aquest, separant aquesta aigua i conduint-la fins a l’inici del cicle de filtratge, fent que la pèrdua d’aquesta sigui zero.

Aquest filtratge de l’aigua permet mantenir-la neta i millora rigorosament la desinfecció d’aquesta durant llargs períodes de temps.

Una vegada més, Giropoma ha apostat per la innovació per continuar treballant en l’eficiència i la sostenibilitat de la companyia.

Projecte POMELIFE, renaturalització i promoció de la biodiversitat en plantacions de pomera de Girona

Giropoma Costa Brava SL, juntament amb Girona Fruits SCCL i Fructícola Empordà SL; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en la renaturalització i promoció de la biodiversitat en plantacions de pomera de Girona (POMELIFE).  La intensificació de les pràctiques agrícoles suposa un increment de la productivitat de les explotacions, tanmateix, provoca una alteració del paisatge i la disminució de la biodiversitat en els agrosistemes, afavorint l’aparició de plagues.

Per aquest motiu, l’objectiu principal de POMELIFE és definir un disseny per a les plantacions de pomera per tal de compatibilitzar l’activitat agrària amb la conservació i promoció de la biodiversitat.  Aquest nou disseny de plantació donarà equilibri a l’ecosistema ajudant al control de plagues així com la reducció de l’ús de fitosanitaris.

POMELIFE es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

accioclimatica_h3Logo_FEADER Europa inverteix en les zones rurals

Projecte SCABKILL, racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control del motejat de la pomera

Giropoma Costa Brava SL, com a líder, juntament amb Girona Fruits SCCL, Fructícola Empordà SL, Serrater SL i Agroalimentària Mas Saulot SL; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en el desenvolupament de sistemes de tractament de precisió i tècniques de maneig de l’inòcul per a racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control del motejat de la pomera (SCABKILL).

A la zona de Girona, el control del motejat concentra més del 80% dels tractaments fitosanitaris, essent el control de les infeccions primàries de primavera un dels punts crítics pel maneig de la malaltia.

En aquest context, el projecte SCABKILL té com a objectiu principal definir una estratègia integral pel control sostenible del motejat de la pomera gràcies a:

– Desenvolupament d’eines per gestionar l’inòcul primari de les fulles de terra

– Avaluant sistemes que permetin forçar l’alliberació de l’inòcul en un moment sense risc de malaltia

– Utilitzar sistemes de polvorització de precisió per millorar l’eficiència dels tractaments

– Avaluar productes alternatius sostenibles alternatius als productes de síntesis

SCABKILL es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

accioclimatica_h3Logo_FEADER Europa inverteix en les zones rurals

Giropoma assisteix a la 38a Jornada Fructícola organitzada per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Giropoma ha assistit en la 38a Jornada Fructícola que va tenir lloc el 16 de febrer de 2023 a la Tallada d’Empordà, concretament a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Mas Badia, el centre organitzador de la diada.

Una jornada tècnica adreçada a totes les persones interessades en el cultiu de la pomera, que busquen respostes i innovacions perquè la producció de pomes esdevingui sostenible i de qualitat. A més, part de la informació que es va presentar és fruit dels projectes INIA “VUMOC” PID2019-109686RR-100, PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” i del Grup Operatiu “SCABKILL” (Operació 16.01.01 de Cooperació per la Innovació del PDR de Catalunya 2014-2020).

La jornada va estar encapçalada per Lugui Manfrini d’ECOPOM Lab de la Universitat de Bolònia amb la fructicultura de precisió, de l’aclarida a la collita i dels sensors a la robòtica, així com les tendències que marcaran els pròxims anys. Seguidament, Joaquim Carbó, expert de l’IRTA, ens va parlar sobre les varietats més interessants de poma i la seva vulnerabilitat a les onades de calor.

Pel que fa a la gestió del reg en pomera, Joan Bonany i Jaume Casadesús, experts de l’IRTA, juntament amb Gerard Arbat de la Universitat de Girona, ens van presentar com hem regat durant l’any 2022 i com ho haurem de fer el 2023.

Altres experts de l’IRTA, Glòria Àvila i Pere Vilardell, ens van parlar de la fertilització orgànica i de la producció agrària sostenible, respectivament. Jordi Cabrefiga, va tancar la jornada parlant de les estratègies de lluita contra el motejat, l’alternaria i la glomerella davant el context de reducció de fitosanitaris.

Una diada amb més de 160 assistents, que també ha comptat amb una exposició de les varietats de pomes més interessants.

Giropoma aposta per l’autoconsum energètic, gràcies a una potència instal·lada de 550 kW de plaques solars

Des de Giropoma apostem per l’energia verda i la producció sostenible. Actualment, disposem de 550 kW de plaques solars fotovoltaiques que generen aproximadament un 22% de l’energia de l’empresa. Aquestes plaques aprofiten l’energia de la llum solar, a través de l’efecte fotovoltaic, que genera corrent elèctric.

Apostem per aquest tipus d’energia perquè és renovable, il·limitada i abundant. A més, és la més neta i verda que existeix, ja que no genera gasos d’efecte hivernacle.

Segons dades del Registre d’Autoconsum a Catalunya, el setembre de 2022, a Catalunya hi havia 208.376 kW de potència en autoconsum fotovoltaic instal·lat, un 130% més que a tancament de l’any 2021.

1Font: Registre d’Autoconsum a Catalunya

Pel que fa a Serveis Territorials, Girona es troba en segona posició quant a potència en autoconsum fotovoltaic instal·lat amb 36.116 kW, per sota Barcelona, amb 118.554 kW.

2Font: Registre d’Autoconsum a Catalunya

A més, a Giropoma hem substituït la major part de la il·luminació de l’empresa per il·luminació LED, que suposa un important estalvi energètic per l’empresa, una major durabilitat de les bombetes, és ecològica i produeix baixa contaminació lumínica.

 També, disposem d’un carregador per a cotxes elèctrics pels nostres treballadors, uns vehicles que han anat en augment durant els últims anys gràcies a la major conscienciació mediambiental i l’augment de la popularitat d’aquests.

Tenim molt present la sostenibilitat al camp. Utilitzem mètodes de lluita biològica disminuint l’ús de productes químics, afavorim la biodiversitat al camp per fer front a possibles plagues, minimitzem el consum d’aigua mitjançant sistemes de reg específics i reduïm els residus.

De cara als pròxims anys, tenim previst ampliar el nombre de plaques solars fotovoltaiques per tal d’augmentar el percentatge d’energia verda produïda.