Giropoma augura una bona campanya malgrat la sequera

Des de l’inici de la campanya 2023, amb la collita de la varietat Gala, Giropoma ha pronosticat una bona collita de poma. Segons dades de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona, que agrupa les empreses productores i comercialitzadores de pomes de la província de Girona, es preveu una collita de 88.570 tones, una xifra molt similar a la del tancament de la campanya 2022.

Tot i ser un any marcat per les altes temperatures i l’escassa disponibilitat d’aigua, aquesta campanya ve caracteritzada per la gran qualitat de les pomes, un bon calibre i un excel·lent contingut en sucres.

En l’acte simbòlic de la collita de la primera poma, celebrat el passat 10 d’agost de 2023 i organitzat anualment per l’IGP Poma de Girona, Joan Bonany, expert de l’IRTA, comentava que la sequera ha estat una preocupació constant d’aquesta campanya, però que mitjançant els sistemes de reg eficients i la comunicació amb les Comunitats de Regants, s’ha pogut minimitzar els efectes d’aquesta.

Per la seva part, Jaume Armengol, president de l’IGP Poma de Girona, compartia que la baixada de temperatures de les nits ha permès que la poma agafi la seva coloració i els sucres pertinents.

Collita1

Per Giropoma, la sequera ha estat molt present en tot moment, però no ha estat un element decisiu quant a resultats de la campanya. Gràcies al sistema de reg basat en sensors d’humitat del sòl que la companyia té implementat des de l’any 2018, que consisteix en el monitoratge del sòl basat en unes sondes que mesuren el contingut volumètric d’aigua en el sòl, i l’aclarida que es va dur a terme per assegurar que els fruits poguessin arribar a la collita amb la qualitat desitjada, s’han pogut alleugerir els efectes d’aquesta situació.

Tanmateix, tot i que l’Agència Catalana de l’Aigua va declarar l’escenari d’emergència a l’aqüífer del Fluvià Muga, amb l’objectiu d’evitar que els 22 municipis de l’Alt Empordà que depenen de l’aqüífer tinguessin problemes d’abastament, no ha afectat a la producció de pomeres d’aquesta campanya.

Collita2

La línia de producció i comercialització ecològica, la nova aposta de Giropoma

Recentment, Giropoma ha apostat per una nova línia de producció i comercialització, la poma ecològica, identificada com a GiroBio. La producció ecològica utilitza el control biològic de plagues i malalties, i afavoreix la biodiversitat a les plantacions, amb l’objectiu d’obtenir productes d’alta qualitat i respectuosos amb el medi ambient i amb la salut humana.

Aquest nou canal ha estat fruit de la demanda del mercat i dels clients de la companyia, que han detectat la necessitat de satisfer un segment de la població molt sensibilitzat i conscienciat amb els productes ecològics.

L’any 2016, Giropoma va començar a treballar en la producció ecològica en una finca experimental, amb varietats d’interès comercial i altres varietats adaptades al cultiu ecològic. D’aquestes, es van seleccionar les més interessants per a la producció ecològica, de les quals se’n va iniciar la plantació de finques comercials l’any 2018. Anys més tard, a principis d’aquest 2023, s’ha començat amb la comercialització d’aquesta nova línia ecològica.

Per tal d’accedir a aquest mercat, la companyia s’ha certificat en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), la certificació ecològica que garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

Actualment, Giropoma està distribuint aquesta línia ecològica a supermercats amb seu nacional, amb el propòsit de consolidar aquest nou canal, compaginant-lo amb la producció convencional, que segueix els principis de producció integrada. Per a la companyia, les expectatives de futur es preveuen exitoses gràcies a la joventut de les pomeres ubicades a les finques dels socis-productors.

Giropoma inicia la plantació de noves finques de pomeres, que s’allargarà fins al mes de març

Aquest mes, Giropoma ha començat la plantació de noves finques de pomeres, que s’allargarà 1 mes i mig o 2 mesos, segons la climatologia. Tot dependrà de les precipitacions que es produeixin durant les pròximes setmanes, que podrien impossibilitar l’accés als camps treballats durant uns dies.

Prèviament a les plantacions, els socis – productors de la companyia han preparat el terreny mitjançant el treball del sòl per adequar-lo als arbres. Quan es prepara el camp, generalment s’aplica compost per millorar la matèria orgànica i per afavorir els nutrients per les plantes.

Posteriorment al treball del sòl, s’assenyala la localització dels pals i les àncores, que formaran l’estructura de la finca, i el sistema de reg.

Consecutivament, s’obre una rasa entre els pals on quedaran enterrades les arrels, i es col·loquen els filferros que faran de suport de les pomeres, juntament amb els fils que fixaran els arbres.

Finalment, es planten les pomeres i s’instal·len les malles, que serveixen principalment per evitar els danys per calamarsa, les cremades produïdes per les radiacions solars i contribueixen a mitigar el vent.

Pel que fa a les varietats que es decideixen plantar, s’escullen en funció de les necessitats de Giropoma i el productor, que és assessorat per la companyia amb l’objectiu de continuar oferint les millors pomes als consumidors.

Per Giropoma el treball en equip i la comunicació amb els socis – productors són essencials per obtenir uns bons resultats i donar la garantia de qualitat i servei.