Giropoma - Imatges web (18)

La línia de producció i comercialització ecològica, la nova aposta de Giropoma

Recentment, Giropoma ha apostat per una nova línia de producció i comercialització, la poma ecològica, identificada com a GiroBio. La producció ecològica utilitza el control biològic de plagues i malalties, i afavoreix la biodiversitat a les plantacions, amb l’objectiu d’obtenir productes d’alta qualitat i respectuosos amb el medi ambient i amb la salut humana.

Aquest nou canal ha estat fruit de la demanda del mercat i dels clients de la companyia, que han detectat la necessitat de satisfer un segment de la població molt sensibilitzat i conscienciat amb els productes ecològics.

L’any 2016, Giropoma va començar a treballar en la producció ecològica en una finca experimental, amb varietats d’interès comercial i altres varietats adaptades al cultiu ecològic. D’aquestes, es van seleccionar les més interessants per a la producció ecològica, de les quals se’n va iniciar la plantació de finques comercials l’any 2018. Anys més tard, a principis d’aquest 2023, s’ha començat amb la comercialització d’aquesta nova línia ecològica.

Per tal d’accedir a aquest mercat, la companyia s’ha certificat en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), la certificació ecològica que garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

Actualment, Giropoma està distribuint aquesta línia ecològica a supermercats amb seu nacional, amb el propòsit de consolidar aquest nou canal, compaginant-lo amb la producció convencional, que segueix els principis de producció integrada. Per a la companyia, les expectatives de futur es preveuen exitoses gràcies a la joventut de les pomeres ubicades a les finques dels socis-productors.