Giropoma - Imatges web (22)

Projecte PICKBEST, determinació del moment òptim de collita per a satisfer el consumidor i adaptar-se a les noves tecnologies de conservació

Giropoma Costa Brava S.L., juntament amb Girona Fruits SCCL i Fructícola Empordà S.L; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en la determinació del moment òptim de collita de pomes grogues “Golden” i vermelles del grup “Gala” per a satisfer el consumidor i per adaptar-se a les noves tecnologies de conservació (PICKBEST).  Les preferències dels consumidors de poma han anat variant amb el temps, cap a unes pomes amb major coloració i maduresa.

A aquesta tendència li hem de sumar l’aparició de l’aplicació del 1-MCP així com la conservació de llarga durada amb sistemes d’atmosfera dinàmica.

Tots aquests canvis creen la necessitat de definir nous paràmetres de pre-collita i post-collita que permetin obtenir pomes que s’adaptin a les noves tendències de consum. L’objectiu principal de PICKBEST donarà resposta a aquesta necessitat mitjançant els següents objectius específics:

  • Establir paràmetres de collita que maximitzin la satisfacció del consumidor sota l’itinerari tècnic marcat per les noves tecnologies.
  • Desenvolupar eines i una escala visual de to vermell, en el cas dels clons “GALA”, per determinar el moment òptim de collita basat en els paràmetres de collita establerts.

PICKBEST es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

accioclimatica_h3

 

Logo_FEADER Europa inverteix en les zones rurals