Giropoma - Imatges web (16)

Giropoma inicia la plantació de noves finques de pomeres, que s’allargarà fins al mes de març

Aquest mes, Giropoma ha començat la plantació de noves finques de pomeres, que s’allargarà 1 mes i mig o 2 mesos, segons la climatologia. Tot dependrà de les precipitacions que es produeixin durant les pròximes setmanes, que podrien impossibilitar l’accés als camps treballats durant uns dies.

Prèviament a les plantacions, els socis – productors de la companyia han preparat el terreny mitjançant el treball del sòl per adequar-lo als arbres. Quan es prepara el camp, generalment s’aplica compost per millorar la matèria orgànica i per afavorir els nutrients per les plantes.

Posteriorment al treball del sòl, s’assenyala la localització dels pals i les àncores, que formaran l’estructura de la finca, i el sistema de reg.

Consecutivament, s’obre una rasa entre els pals on quedaran enterrades les arrels, i es col·loquen els filferros que faran de suport de les pomeres, juntament amb els fils que fixaran els arbres.

Finalment, es planten les pomeres i s’instal·len les malles, que serveixen principalment per evitar els danys per calamarsa, les cremades produïdes per les radiacions solars i contribueixen a mitigar el vent.

Pel que fa a les varietats que es decideixen plantar, s’escullen en funció de les necessitats de Giropoma i el productor, que és assessorat per la companyia amb l’objectiu de continuar oferint les millors pomes als consumidors.

Per Giropoma el treball en equip i la comunicació amb els socis – productors són essencials per obtenir uns bons resultats i donar la garantia de qualitat i servei.