220804_Giropoma-Rellançament XXSS

Giropoma impulsa la seva presència digital mitjançant nous canals de xarxes socials

Giropoma inicia una nova etapa a l’esfera digital, potenciant la seva presència digital mitjançant el rellançament de nous canals de xarxes socials. L’empresa productora i comercialitzadora de pomes fa una aposta clara i ferma per la comunicació online, gràcies a uns canals renovats a Facebook, Twitter i Instagram, i una estratègia clara i en línia a la raó de ser de l’empresa.

L’objectiu és enfortir, millorar i dinamitzar la comunicació i la interacció fluida i directa amb tots els públics d’interès: socis-productors, treballadors, clients, consumidors, proveïdors, distribuïdors, etc. Es posa a la seva disposició un espai de trobada i una porta oberta al diàleg, amb la finalitat de fer visible la marca.

Es potenciarà la immediatesa, una imatge fresca, un to amè i pròxim i una estratègia de continguts basada en formats audiovisuals, infografies i creativitats.

Així doncs, en aquests canals, l’usuari podrà trobar informació sobre els objectius, la missió, la visió i els valors de Giropoma; les diferents varietats de pomes que es produeixen i es comercialitzen; la producció i les tècniques que s’utilitzen en els cultius; les accions de sostenibilitat que es duen a terme per protegir l’entorn i el medi ambient; els sistemes d’innovació i tecnologia que segueix l’empresa per garantir la qualitat dels productes; tendències i notícies del sector agroalimentari, etc.

Conscients de la rellevància que tenen les xarxes socials en un món hiperconnectat, Giropoma vol oferir informació de qualitat i avançar cap a les exigències, actualitzacions i novetats que ofereixen els nous formats digitals.

La web de Giropoma

Les xarxes socials que ha posat en funcionament Giropoma complementen la presència digital que ja tenia l’empresa fins al moment, gràcies a una web creada durant els últims anys. L’usuari pot consultar la informació en tres idiomes (català, castellà i anglès).

La pàgina mostra una imatge visual, dinàmica, intuïtiva i atractiva, fomentant una experiència d’usuari àgil, una bona navegabilitat i un accés més còmode per tal que els usuaris puguin tenir al seu abast tota mena d’informació.

L’espai es divideix en diverses seccions que projecten l’ADN de l’empresa: ‘Entorn’, ‘Empresa’, ‘Producció’ (amb dues subseccions: ‘Qualitat’ i ‘Tecnologia’), ‘Productes’ (amb dues subseccions: ‘Varietats’ i ‘Formats’) , ‘Actualitat’ i ‘Contacte’.

Giropoma també compta amb un correu electrònic específic per a qüestions de comunicació (comunicacio@giropoma.com) amb la finalitat de fomentar un contacte directe i atendre les peticions dels usuaris.