Giropoma - Imatges web (5)

Giropoma aposta per l’autoconsum energètic, gràcies a una potència instal·lada de 550 kW de plaques solars

Des de Giropoma apostem per l’energia verda i la producció sostenible. Actualment, disposem de 550 kW de plaques solars fotovoltaiques que generen aproximadament un 22% de l’energia de l’empresa. Aquestes plaques aprofiten l’energia de la llum solar, a través de l’efecte fotovoltaic, que genera corrent elèctric.

Apostem per aquest tipus d’energia perquè és renovable, il·limitada i abundant. A més, és la més neta i verda que existeix, ja que no genera gasos d’efecte hivernacle.

Segons dades del Registre d’Autoconsum a Catalunya, el setembre de 2022, a Catalunya hi havia 208.376 kW de potència en autoconsum fotovoltaic instal·lat, un 130% més que a tancament de l’any 2021.

1Font: Registre d’Autoconsum a Catalunya

Pel que fa a Serveis Territorials, Girona es troba en segona posició quant a potència en autoconsum fotovoltaic instal·lat amb 36.116 kW, per sota Barcelona, amb 118.554 kW.

2Font: Registre d’Autoconsum a Catalunya

A més, a Giropoma hem substituït la major part de la il·luminació de l’empresa per il·luminació LED, que suposa un important estalvi energètic per l’empresa, una major durabilitat de les bombetes, és ecològica i produeix baixa contaminació lumínica.

 També, disposem d’un carregador per a cotxes elèctrics pels nostres treballadors, uns vehicles que han anat en augment durant els últims anys gràcies a la major conscienciació mediambiental i l’augment de la popularitat d’aquests.

Tenim molt present la sostenibilitat al camp. Utilitzem mètodes de lluita biològica disminuint l’ús de productes químics, afavorim la biodiversitat al camp per fer front a possibles plagues, minimitzem el consum d’aigua mitjançant sistemes de reg específics i reduïm els residus.

De cara als pròxims anys, tenim previst ampliar el nombre de plaques solars fotovoltaiques per tal d’augmentar el percentatge d’energia verda produïda.